LOW-E除膜轮系列

用途:全自动除膜机、手工除膜机、点式除膜机、双边直线磨边机等 

      我公司生产的low-e玻璃除膜轮具有:除膜能力强、寿命长、适用性广泛等特点??筛莶煌哪は导俺ひ筇峁┦视玫牟沸秃?。
      C系列产品在摄氏25度至摄氏350度升温过程中无融化过程,直接碳化,除膜不残留,利于密封胶粘接,对膜系适应性强,处于国际领先水平。


单位:mm

名称外径厚度内径
    LOW-E      玻璃除膜轮(干膜轮)200,1508.5,10,12,13,15,17,20,22,26130,76.2
100,60,508.5,10,12,14,15,17,2022,16,8.6
    LOW-E       玻璃除膜轮   (湿磨轮)200,1508.5,10,12,14,15,17,2076.2,50,22
150杯型12,14,15,17,2050,25,22,16


welcome购彩中心